Bjergby Ramsgaard - 170 års historie

Ejendommen havde status af “proprietærgård”, det betyder at det var en større gård; som en større gård regnede man tidligere en gård på mindst 12 og højst 23½ tønder hartkorn.

Der skal være et gammelt selveje, der I sin tid tilhørte Thøger Thøgersen, som i 1850’erne efterfulgtes af sønnen, Christen Thøgersen. Det var formentlig ham der opførte stuehuset, der stod færdig i 1850. Christian døde i 1900. Enken sad da med gården til sindød 1910, hvor den gik i arv til en søn.

Der er siden noteret en række ejere:

1920 Johs. Kærgaard og J. C. Moltsen

1922 Bloch Andersen

1931 H. Simonsen

1942 Søren Thomsen

1944 Niels Jensen Aagaard

1951 Brødrene Haugaard og Holger Kristiansen. Omkring 1961 flyttede Haugaard til Hadsund og senere til et lille hus i Børglum. Ved salget i1971 flyttede Holger Kristiansen til Fælsiggaard, øst for Hjørring

1971 Overtog Overlæge Tobias Tobiassen ejendommen, og efter endt ombygning i 1972 flyttede han ind. Tobias Tobiassen var gynækolog på Hjørring sygehus og en stor del af indbyggerne i Hjørring er kommet til verden med hans hjælp.

1999 købte vi ejendommen af arvingerne, der på det tidspunk havde stået tomt i en år række efter Tobias Tobiassens død i 1995. det er kun væggene i stuehuset der er bevaret, ellers er ejendommen moderniseret siden

2018
2016
2009
1999
1979
1956
1918